Peyzaj Tasarımı, Bahçe Peyzaj Uygulama

 • Peyzaj; bireysel ve sosyal refahın en önemli öğelerinden biri olduğu için; korunması, planlanması ve yönetilmesi sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasında oldukça önemlidir.
  (Peyzaj yönetimi) Tüm peyzajlardaki alan kullanımının ve insan aktivitelerinin planlanması ve değerlendirilmesine yönelik bir yaklaşımdır. Amacı ekosistemlerin ve kaynakların ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirliğinin sağlanarak peyzajların uzun vadeli bakımıdır
  Peyzaj Bakımı  ve yönetimi birbirlerinden tamamen farklı yerlere odaklanır ,  birbirine karıştırmamak gerekir; bahçe Peyzaj Bakımında , mevcut durumun korunması önemli iken , peyzaj yönetiminde , peyzaj dinamikleri , bitkiler, sert zeminler, su , görünüm , hatta kullnıcıların dahil olduğu çoklu kriterlere Peyzaj uygulama planlama çalışmalarında doğal ve yapay materyaller birbirleri ile ilişkilendirilmelidir.
  Doğal materyaller: Arazi, Bitki ,Su
  Yapay materyaller : Binalar ve Korunaklar, Sokak mobilyaları ,Yapay su elemanları
  “donatı” kavramı, doğal, yapay peyzaj materyallerininden oluşan grup altında toplanmıştır
  Kentsel donatılar
 • Kentsel altyapı ve donatılar; altyapı tesisleri, eğitim, sağlık, ticaret, kültür, yönetim yapıları, ulaşım, köprü, geçit ve kanallar, konaklama tesisleri, havalimanı, gar, liman.
 • Anıtsal ve simge yapılar; anıtlar, anıtsal yapılar, tarihî ve arkeolojik yapılar, mabetler, simge yapılar, mimarî öğeler, özel yapılar (saat kulesi, deniz feneri vb.).
 • Odak noktaları; kale, hisar, anıtmezar, meclis, senato, TV kulesi. Kentsel donatı alanları
 • Toplanma alanları; meydan, tören alanı, yaya bölgesi, alışveriş merkezi, amfi, atrium.
 • Kamusal yeşil alanlar; kampüsler, okul bahçeleri, park ve rekreasyon alanları, bahçe sergileri, fuarlar, botanik bahçe-arboretum, hayvanat bahçeleri, eğlence-dinlence alanları, kent ormanı, tarihî bahçeler, mezarlıklar.
 • Oyun – spor – eğlence alanları; hipodrom, stadyum, çocuk oyun merkezi, aquapark, lunapark, golf sahaları vb

Temel peyzaj öğeleri donatısı

 • Döşeme elemanları ve özellikleri; deseni, doku – renk kombinasyonları, kenar bitişleri, döşeme tipi eğim – yüzey drenajı, altyapı girişleri, ızgara ve rögarlar.
 • Kuşatma elemanları ve özellikleri; duvarlar, çit – bariyer, kapı ve girişler, Trabzon – korkuluk – gürültü – rüzgâr perdelemesi, sedde ve engeller, rampa, basamak.
 • Çatı elemanları; çardak, pergola, kameriye, gazebo, sundurma, pagoda, şemsiye, tente, çatı bahçesi, kıs bahçesi, sera, revak, tonoz vb. Donatı elemanları
 • Altyapıya bağlı donatı elemanları; aydınlatma elemanları, çeşme, su gösterileri, havuz, şelale,kiosk, büfe, otobüs durağı, ATM, telefon bilet-danışma kulübeleri.
 • Mekan ve tasarım donatı elemanları; çiçek Saksıları, çöp kovası, korkuluklar, işaret levhaları, reklam panoları, oturmagrupları, banklar , oyun ve spor aletleri , yollar, ağaç koruyucuları.
 • Sanatsal  donatı elemanları; panolar, duvar resimleri , mozaikler, heykeller , seramik ve çiniler
QFSBahçe Peyzaj da bizler yapı ile çevreyi etüd ederek , bölgeye göre zıt uyumsuzluk göstermeyecek peyzaşlar yaratmayı tercih ediyoruz, çevreden farklı fakat aynı zamanda bir harmony içinde , göze hoş gelmesinin yanında , effektif kullanım saglaayabileceginiz bir peyzaj
Konut Alanlarının Peyzaj Tasarımı
Bahçe Peyzaj, çevrenin önemli bir parçasıdır. Topoğrafya, bitki örtüsü ve
ilişkili bitkiler ve toprak, su yapıları ve bunların mekansal konfigürasyonu, en görsel ihtiyaçlarından biridir
peyzaj tasarım kullanım ve tasarım için mülk geliştirme sanatıdır. Böylece etkili bir peyzaj tasarımı yapının  ayrılmaz bir parçası haline gelir.
peyzaj tasarımı ; Bitkileri başarılı bir şekilde yaratmak için bitkileri tamamlayan sertliğe odaklanır.. İyi tanımlanmış bir peyzaj alanı, bir çevre kalitesi yaratabilir ve elverişli bir yaşam sağlayabilir.
Bu peyzaj tasarımı Konutun sürdürülebilir bir çevre ile derin bağlantılı bir faaliyettir. 
peyzaj tasarımı bir topluluğu daha sürdürülebilir hale getirmek ve katkıda bulunmak için bir araç olarak kullanılabilir, Doğal ve yapılı peyzaj tasarımı yerleşim alanını değiştirebilir
daha iyi bir yaşam ortamı haline gelir ve ev mülkiyetin değerini de artırır.

Konut Alanlarında Peyzaj Tasarımının Önemi

Bir topluluğun yerleşim bölgelerinde daha iyi bir yaşam ortamına sahip olma ihtiyacını desteklemek için konut peyzaj uygulama unsurlarını destekleyen üç faktör vardır. doğal faktör, yapay faktör ve kültürel faktör. Bitkilerin kullanımı, tüm bitkileri desteklemek için önemlidir.

Hizmetlerimiz!

Dikey Bahçe oluşturmak icin kullanılan üc ana malzeme var; duvara 10 cm mesafe ile monte edilmesi gereken metal bir cerceve, duvar ile bahçe arasındaki izolasyonu sağlayacak, duvarın ıslanmasını engelleyecek bir PVC plaka ve kısa köklü bitkilerin tutunacağı, poliamitten yapılmış, küflenmeye karşı dayanıklı kece katman.

Bahçe Mobilyaları: Dış ortamlara karşı dayanıklı ve uzun ömürlü ürünler seciniz. Öncelikle de bahçe mobilyası secerken dayanıklı ve uzun ömürlü bir ürün secildiğinden emin olunması gerekmektedir. bahçe veya acık balkonlar toz toprak alabilen yerlerdir. Bu yüzden mobilyanın kolay temizlenebilmesi cok önemlidir.. Ahşap mobilyalarda daha pürüzsüz yüzeyler, plastik malzemelerde damarsız ve parlak yüzeyler tercih edilmez ise damarların ve pürüzlerin arasına dolacak tozlar daha yepyeni almış olduğunuz mobilyalarınızı eski ve kirli bir görüntü sergileyebilir.

Peyzaj : Bilimsel ve sanatsal ilkelerin ve teknolojinin kullanılması ile doğal ve kültürel cevrenin planlanması, tasarlanması ile oluşturulur.cevresel ve estetik kalitenin geliştirilmesi ile yaşayanlar icin sağlıklı estetik bir mekanlar oluşturulur .